Handbook of the 5th World Congress and School on Universal Logic

UniLog 2015: 5. Evrensel Mantık Dünya Kongresi ve Okulu, 20-30 Haziran 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenmişti. Kongreye ait bildiri özetleri Handbook of the 5th World Congress and School on Universal Logic ismiyle, Mantık Uygulama ve Araştırma Derneği Yayınları'nın ilk kitabı olarak ISBN: 978-605-66311-0-8 ile e-kitap biçiminde yayımlandı.

Handbook of the 5th World Congress and School on Universal Logic, Ed: Jean-Yves Beziau, Şafak Ural, Arthur Buchsbaum, İskender Taşdelen, Vedat Kamer, Mantık Uygulama ve Araştırma Derneği Yayınları, İstanbul, 2015, ss. 409.
ISBN: 978-605-66311-0-8
PDF: http://bit.ly/hunilog2015

Türkiye'de Aydınlanma, Birey ve Bireyleşme ve Bunun Türkiye'ye Yansımaları

"Aydınlanma" denilince bir yanıyla Newton'un bilimsel çalışmaları diğer yanıyla da Kant'ın felsefesi öncelikli olarak akla gelir. Bu iki düşünür, Aydınlanma döneminin iki temel dayanağıdır.

Aydınlanma'yı karakterize eden diğer bir özellik, İskoç Aydınlanması, Fransız Aydınlanması ve Alman Aydınlanması olarak ayrılan üç farklı unsurun birbirini tamamlayacak şekilde biraraya gelmesidir.

Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni (6-7 Aralık 2012, Denizli) Kitabı

Şafak Ural: "Türkiye'de Aydınlanma, Birey ve Bireyleşme ve Bunun Türkiye'ye Yansımaları", Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni: 6-7 Aralık 2012 - Denizli, Editör: Prof. Dr. Selahattin Özçelik, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015, 2. Cilt, ss. 786-793.

Mantık Nedir?

Mantık Nedir?

Prof. Dr. Şafak Ural'ın, 26 Şubat 2016 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü'nde yaptığı "Mantık Nedir?" başlıklı konuşma aşağıda dinlenebilir:

Edebiyat ve Mantık

Kaynak: "Edebiyat ve Mantık", Felsefe Edebiyat Sempozyumu (29-30 Nisan 2015, Van) Bildiri Kitabı, Ed: Vefa Taşdelen, Zeki Taştan, Ahmet Eyim, Melih Erzen, Eren Rızvanoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, Ankara, Aralık 2015, ss. 421-432.

İngilizce'nin Kökleri

İngilizce'nin kökleri hakkında bir haber ve bir makaleyi dikkatinize sunarız:

Jonathan Ball - English language 'originated in Turkey': http://www.bbc.com/news/science-environment-19368988
Doç. Dr. Haluk Berkmen - Bükümlü Dillerin Türetilişi: http://www.halukberkmen.net/pdf/345.pdf

Üç Dakikada Genel Görelilik

Dr. Mahmut Tolon: Urla Felsefe Günleri (Gözlem Gazetesi, 06.11.2015)

Mahmut Tolon'un 06.11.2015 tarihinde Gözlem Gazetesi'nde yayımlanan Urla Felsefe Günleri başlıklı yazısına aşağıdaki adresten erişilebilir:

http://www.gozlemgazetesi.com/HaberDetay/251/155696/urla-felsefe-gunleri.html

II. Urla Felsefe Günleri: İnsan ve Felsefe (30-31 Ekim 2015)

II. Urla Felsefe Günleri, "İnsan ve Felsefe" başlığı ile 30 Ekim 2015'te başlıyor. Etkinlik programına https://felsefegunleri.mantik.org.tr adresinden erişilebilir.

Cumhuriyet Bilim Teknik: 'Mantık, insan bilincinin inşa edilmesinde tek araçtır' (10 Temmuz 2015)

Reyhan Oksay: Türkiye'de mantık konusunun ağırlığını yitirdiğine tanık oluyoruz. Orta eğitimde mantık dersleri kaldırılıyor; üniversitelerde ilgi azalıyor. Bunun nedeni devletin çarpık eğitim politikasından mı kaynaklanıyor?

Şafak Ural: Mantık hiçbir zaman geniş halk kitlelerinin ilgi duyduğu bir alan olmamıştır. Hatta lise veya üniversitelerde de çok tercih edildiği söylenemez. Soruyu biraz esprili bir şekilde cevaplandırmak istesek: "dünyada en adil şekilde dağıtıldığına inanılan şey, kendi mantığımızdır; çünkü hiç kimse kendi düşüncelerinin yanlış olabileceğini ve bir başkasının aklının kendininkinden daha iyi olduğunu kabul etmek istemezmiş" dolaysıyla bireyin mantık çalışmasına ilgi duymamasını normal karşılamak gerekir. Mantık Eğitimini ne kolaydır ne de çekicidir. Çünkü daha çok çalışma, daha çok dikkat ve belirli bir ölçüde de olsa özel bir yetenek ister. Öte yandan tarihe baktığımızda, bütün büyük medeniyetlerde mantığın en üst entellektüel uğraşı olduğunu görürüz. Çünkü mantık, insanın karar verme sürecinin doğrudan içinde yeralır. Karar verme süreci, bireylerin diğer bireyleri yargılamasında, topluma ilişkin değerlendirmelerinde ve bireyin kendini tanımasında ve kendi bilincini inşa etmesinde tek araç konumundadır. Dolayısıyla, düşünebiliyor musunuz, bireylerin yanlış bir yargılama icinde olmasının ne kadar büyük olumsuz sonucları olabileceğini. Mantık eğitimindeki zaafiyetin sonuçlarının o toplum için her yönden son derece olumsuz olacağı ortadadır. Bütün büyük medeniyetlerin mantık alanına ilgi duymasının sebebi boşuna olmamıştır.

İçerik yayınları